Samostalna izložba

Poštovani,

8.avgusta 2020. godine u galeriji Centar izložiću posle par godina opet svoju seriju radova haiku momenat. Adresa: Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Miška Kranjca 7, Beograd.

error: Content is protected !!